Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 500 Kč a máte dopravu ZDARMA
  1. Úvod
  2. Stupňování přídavných jmen
Stupňování přídavných jmen

Stupňování přídavných jmen v angličtině

Stupňování přídavných jmen v angličtině není těžké. Rozlišujeme tři stupně přídavných jmen.

První stupeň přídavného jména není nic jiného, než jeho základní tvar: good (dobrý), slow (pomalý), expensive (drahý), pretty (pěkný), old (starý), interesting (zajímavý)

Druhý stupeň se nazývá komparativ. Používáme ho k porovnání dvou a více věcí, osob, jevů, vlastností.

Třetí stupeň se nazývá superlativ a říkáme jím, co ze skupiny věcí, osob, jevů nebo vlastností, vyniká.

Předtím, než si ukážeme, jak vytvořit druhý a třetí stupeň přídavných jmen, rozdělíme si přídavná jména do dvou skupin. Každá z těchto skupin tvoří druhý a třetí stupeň odlišným způsobem.

1. Stupňování přídavných jmen pomocí koncovek "-er, -est"

1. Druhý stupeň (komparativ): přídavné jméno + koncovka -ER

2. Třetí stupeň (superlativ): přídavné jméno + koncovka -EST

Jednoslabičná přídavná jména (fast, cheap, small) a některá dvojslabičná přídavná jména, která končí na –er, -le, -ow, -y (clever,happy, lucky, funny) tvoří druhý stupeň pomocí koncovky –ER a třetí stupeň pomocí koncovky –EST. Tyto koncovky připojíme k základnímu tvaru přídavného jména.

přídavné jméno

druhý stupeň = komparativ

třetí stupeň = superlativ

long (dlouhý)

longer (delší)

longest (nejdelší)

fast (rychlý)

faster (rychlejší)

fastest (nejrychlejší)

cheap (levný)

cheaper (levnější)

cheapest (nejlevnější)

clever (chytrý)

cleverer(c hytřejší)

cleverest(nejchytřejší)

big (velký)

bigger (větší)

biggest(největší)

nice (hezký)

nicer (hezčí)

nicest (nejhezčí)

simple (jednoduchý)

simpler (jednodušší)

simplest(nejjednodušší)

dry (suchý)

drier (sušší)

driest (nejsušší)

Pozor na:

  1. ZDVOJENÍ KONCOVÉ SOUHLÁSKY (thin - thinner)

Ke zdvojení koncové souhlásky dochází u přídavných jmen, která končí na přízvučnou slabiku, tedy: souhláska + samohláska + souhláska.

přídavné jméno

druhý stupeň = komparativ

třetí stupeň = superlativ

thin (tenký)

thinner (tenší)

thinnest(nejtenší)

big (velký)

bigger(větší)

biggest (největší)

  1. ZMĚNY KONCOVÉHO "Y" NA "I" (pretty - prettier)

U dvouslabičných přídavných jmen se koncové „y“ mění na „i“ a samozřejmě ještě přidáme koncovku –er.

přídavné jméno

druhý stupeň = komparativ

třetí stupeň = superlativ

pretty (hezký)

prettier (hezčí)

prettiest (nejhezčí)

happy (šťastný)

happier (šťastnější)

happiest (nejšťastnější)

easy (snadný)

easier (snadnější)

easiest (nejsnadnější)

  1. VYPUŠTĚNÍ KONCOVÉHO -E (nice - nicer)

Pokud přídavné jméno končí na-e, potom při vytvoření druhého a třetího stupně tuto koncovku zcela vynecháme.

přídavné jméno

druhý stupeň = komparativ

třetí stupeň = superlativ

nice (hezký)

nicer (hezčí)

nicest (nejhezčí)

simple (jednoduchý)

simpler (jednodušší)

simplest(nejjednodušší)

SPRÁVNĚ: nice - nicer

NIKOLIV: nice - niceer

 

2. Stupňování jmen pomocí "more, most"

1. Druhý stupeň: MORE (více) / LESS (méně) + přídavné jméno

2. Třetí stupeň: MOST (nejvíce) / LEAST (nejméně) + přídavné jméno

V případě dvou a víceslabičných přídavných jmen vytvoříme v angličtině druhý a třetí stupeň opisem. To znamená, že před přídavné jméno přidáme ve druhém stupni slovo more“ (více) a ve třetím stupni slovo most“ (nejvíce). U těchto přídavných jmen lze vytvořit také záporné stupňování. Pokud chcete říct, že je něčeho méně nebo nejméně, použijete ve druhém stupni slovo less“ (méně) a ve třetím stupni slovo least“ (nejméně).

přídavné jméno

druhý stupeň = komparativ

třetí stupeň = superlativ

expensive (drahý)

more expensive (dražší)

most expensive (nejdražší)

difficult (obtížný)

more difficult (obtížnější)

most difficult (nejobtížnější)

important (důležitý)

more important (důležitější)

most important (nejdůležitější)

interesting (zajímavý)

more interesting (zajímavější)

most interesting (nejzajímavější)

useful (užitečný)

less useful (méně užitečný)

least useful (nejméně užitečný)

popular (populární)

less popular (méně populární)

least popular (nejméně populární)

 

Součástí třetího stupně přídavného jména bývá určitý člen THE.

What do you think? Who is the tallest? Co si myslíš? Kdo je nejvyšší?

My motorbike is the best. Moje motorka je nejlepší.

 

3. Nepravidelné stupňování přídavných jmen

Podívejme se na přídavná jména, která tvoří druhý a třetí stupeň nepravidelně.

přídavné jméno

druhý stupeň = komparativ

třetí stupeň = superlativ

good (dobrý)

better (lepší)

best (nejlepší)

bad (špatný)

worse (horší)

worst (nejhorší)

far (vzdálený, daleký)

farther (dále)

farthest (nejdále)

far (zajímavý)

further (další - pořadí)

furthest (nejzajímavější)

old (starý)

elder (starší – v rodině)

eldest (nejstarší – v rodině)

much (hodně)

more (více)

most (nejvíce)

little (málo)

less (méně)

least (nejméně)

many (hodně)

more (více)

most (nejvíce)

few (málo)

fewer (méně)

fewest (nejméně)

Do you have any further question? Máte nějaké další otázky?

 

4. Nestupňovatelná přídavná jména

Existují přídavná jména, u kterých nelze vytvořit ani druhý ani třetí stupeň. Je to z toho důvodu, že mají tzv. absolutní význam. Význam, kdy už není možné mluvit o tom, zda je něco lepší nebo nejlepší.

Např.: ill (nemocný), broken (rozbitý), huge (obrovský), tiny (malinkatý), furious (rozzuřený), pregnant (těhotná)

 

Způsoby porovnávání přídavných jmen

1. KOMPARATIV

THAN

Druhý stupeň používáme k vzájemnému porovnání dvou přídavných jmen. Srovnání vyjádříme předložkou „than“ (než).

He is taller than my brother. Je vyšší než můj bratr.

She is younger than me. Je mladší než já. / She is younger than I am. Je mladší než já.

Dobře si všimněte, v jakém tvaru je osobní zájmeno. Ve spojením s „than“ musíte použít předmětovém tvaru (me, your, him, her, its, us, your, them).

 

FAR, MUCH, A LOT / A LITTLE, A BIT

The book is far more interesting then i thought. Ta kniha je daleko zajímavější, než jsem si myslel.

This car is much cheaper. Tohle auto je mnohem levnější.

Don´t buy this bag. It’s a lot more expensive. Nekupuj tuhle tašku. Je mnohem dražší.

Don´t buy this bag. It’s much more expensive. Nekupuj tuhle tašku. Je mnohem dražší.

Can you please drive a little more slowly? Můžeš prosím řídit trochu pomaleji?

Can you please drive a bit more slowly? Můžeš prosím řídit trochu pomaleji?

 

ANY, NO

Další možností je použití „any“ a „no“

I can´t wait any longer. Nemůžu už déle čekat.

You can buy this shirt. It’s no more expensive. Můžeš si koupit tuhle košili. Už není drahá.

 

BETTER AND BETTER, MORE AND MORE

Your English is getting better and better. Tvá angličtina je čím dál lepší.

I need a rest. I´m more and more tired. Potřebuji si odpočinout. Jsem čím dál více unavený.

THE…THE (čím…tím)

Are we leaving yet? Yes, the sooner the better. Už odjíždíme? Ano, čím dříve tím lépe.

 

2. SUPERLATIV

 OF

 It was the best experience of my life. Byl to nejlepší zážitek mého života.

He is the oldestof us. Je nejstarší z nás.

 

IN

 Předložku „in“ použijeme, když mluvíme o místech, o organizacích, nebo skupině lidí.

He is the richest man in the world. Je nejbohatším mužem na světě.

She is the youngestin the family. Je nejmladší v rodině.

 

3. DALŠÍ MOŽNOSTI

 AS…AS (tak…jako)

 Tom is as old as Peter. Tom je tak starý jako Petr.

You can stay as long as you wish. Můžeš zůstat tak dlouho, jak si přeješ.

 

NOT AS … AS

It is not as cold as yesterday. Není tak chladno jako včera.

I don´t have as many books as you have. Nemám tolik knih jako ty.

 

THE SAME AS

Your shoes are the same colour as mine. Tvé boty mají stejnou barvu jako ty moje.

Kartičky se slovíčky - e-shop

Dalibor Hrabec & Zuzana Hrabcová (c) 2005 - 2023
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz