Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 500 Kč a máte dopravu ZDARMA
  1. Úvod
  2. Přítomný čas prostý v angličtině
Přítomný čas prostý v angličtině

Na rozdíl od češtiny, která si při popisu děje vystačí se třemi časy (minulým, přítomným a budoucím), používá angličtina k vyjádření děje či situace mnohem více časů, například přítomný čas prostý. Pokud budete chtít říct např.: "Petr obvykle nesportuje, ale dnes hraje fotbal, tedy anglicky: Peter usually doesn´t do any sport but he is playing football today." neobejdete se bez přítomného času prostého a průběhového. Ač to na první pohled vypadá velmi složitě, brzy zjistíte, že minimálně přítomný čas prostý již běžně ve své řeči používáte.

Přítomný čas prostý - Present Simple

Právě přítomný čas prostý je jedním z prvních časů, na který při výuce angličtiny narazíte. A budete ho používat stále.

Jak v angličtině vytvořit přítomný čas prostý

A jak se tedy tvoří přítomný čas prostý v angličtině? Je to velice jednoduché. Pomocí infinitivu bez „to“ neboli základního tvaru slovesa. Zkrátka použijete sloveso tak, jak ho najdete ve slovníku.

I like music.

Mám ráda hudbu.

We like music.

Máme rádi hudbu.

You like music.

Máš rád(a) hudbu.

You like music.

Máte rádi hudbu.

He/she/it likes  music.

On/ ona/ ono má rád(a/o) hudbu.

They like  music.

Mají rádi hudbu.

 

Přítomný čas prostý ve třetí osobě (he, she, it). Koncovka -s, -es.

Dobře se podívejte, jak se ve třetí osobě (he, she, it) v přítomném čase prostém mění tvar slovesa. Sloveso přibírá koncovku -s nebo -es.

KONCOVKA -S

Koncovku -s můžete přidat skoro ke všem slovesům.

listenShe listens  to music every day. Každý den poslouchá hudbu.

drinkHe drinks  tea in the morning. Ráno pije čaj.

 

KONCOVKA -ES

Koncovka –es (výslovnost "iz") se přidává slovesům, která končí na tzv. sykavky: -ch, -s, -sh, -x.

Je to z důvodu lepší výslovnosti. (Platí zde stejná pravidla jako pro výslovnost podstatných jmen v množném čísle.)

watch - He watches TV in the evening. Večer se dívá na televizi.

wash – She washes the dishes every day. Myje nádobí každý den.

 

Přítomný čas prostý ve třetí osobě (he, she, it) - slovesa s koncovkou "y".

Až budete v angličtině tvořit třetí osobu (he, she, it) v přítomném čase prostém, dejte si pozor na slovesa, která končí na -y.

Nejprve se podívejte, které písmeno stojí před koncovým „y“.

1. samohláska (a, e, i, o , u) + Y = YS

play - plays

stay - stays

buy - buys

Pokud je před „y“ samohláska (a, e, i, o, u), pak se nic nemění a ke slovesu stačí přidat koncovku – s.

play – He/she/it plays tennis. (Před „y“ je samohláska „a“.) On/ona/ono hraje tenis.

I play.

We play.

You play.

You play.

He / she / it plays.

They play.

 

2. (souhláska) + Y = IES

cry - cries

fly - flies

study - studies

Pokud je před „y“ souhláska (např. b,k,l,m,n, r, d, ...), pak se „y“ změní na „i“, takže přidáme koncovku -ies.

cry – He / she / it cries. (Před „y“ je souhláska „r“.) On / ona / ono pláče.

I cry.

We cry.

You cry.

You cry.

He / she / it cries.

They cry.

 

Přítomný čas prostý ve třetí osobě (he, she, it) - VÝJIMKY

Nakonec si řekneme pár výjimek, sloves, pro která výše napsaná pravidla neplatí. Jejich tvary se zkrátka musíte naučit nazpaměť.

go – goes (jít)

do – does (dělat)

have - has (mít)

 

Angličtina - Otázka - Přítomný čas prostý

DO / DOES + PODMĚT + INFINITIV + ... ?

Do + we + go + to the cinema?

Does + he + play + football every day?

Otázku v přítomném čase prostém vytvoříme tak, že na začátek věty dáme tzv. pomocné sloveso "Do" (I, you, we, they) nebo "Does" (he, she, it), potom následuje podmět (I, we, Peter, my sister, Thomas nad Jenny,...) a sloveso v infinitivu bez "to" (live, go, sleep, travel,...) a nakonec ostatní části věty.

 

Co je to "pomocné sloveso do / does"?

Sloveso "do" můžete použít ve větě ve významu "dělat", potom hovoříme o tzv. významovém slovesu (sloveso, které znamená "dělat").

Nebo sloveso "do" použijeme ve větě jako tzv. pomocné sloveso, které pouze pomáhá vytvořit otázku a říká, že mluvíme o přítomném čase prostém.

Sloveso "do" jako pomocné sloveso nemá žádný význam, nijak se nepřekládá. "Říká nám", že právě tvoříme otázku v přítomném čase prostém. Ve třetí osobě jednotného čísla (he, she, it) ho používáme ve tvaru "does".

Peter and Thomas play football. Petr a Tomáš hrají fotbal.

Do Peter and Thomas play football? Hrají Petr a Tomáš fotbal?

He lives in Prague. (On) Bydlí v Praze.

Does he live in Prague? Bydlí (on) v Praze?

Dobře se podívejte, jak se změnil tvar slovesa "live" v přítomném čase prostém v otázce. Zatímco v kladné větě musíte ve třetí osobě (he, she, it) přidat ke slovesu koncovku "-s, -es", v otázce to nedělejte. Významové sloveso"live" ve třetí osobě v přítomném čase prostém v otázce žádnou koncovku nepřibírá!

NIKOLIV:  Does  he lives in Prague?

SPRÁVNĚ:  Does he live in Prague?

Does + podmět (he) + infinitiv (live) + ostatní části věty (in Prague?)

 

She does exercises every day. Každý den cvičí (dělá cviky).

does = významové sloveso = dělá (Nezapomeňte, že sloveso "do" přibírá ve třetí osobě koncovku -es) .

Does she do exercises ever day? Cvičí každý den? (Dělá cviky)?

does = pomocné sloveso, bez překladu.

do = významové sloveso= dělá (sloveso "do" již koncovku nemá, protože tuto koncovku má nyní pomocné sloveso "does")

 

Angličtina - Tázací zájmeno - Přítomný čas prostý

Pokud je ve větě tázací zájmeno (where, when, why,...), pak stojí tázací zájmeno ještě před pomocným slovesem.

Zkrátka tázací zájmeno patří na úplný začátek věty.

WHERE + DO + PODMĚT + INFINITIV + OSTATNÍ ČÁSTI VĚTY ?

WHERE + DOES+ PODMĚT + INFINITIV + OSTATNÍ ČÁSTI VĚTY?

Where

do

I, you, we, they

live?

 

When

does

he, she, it

play

football?

Where  does he live? Kde bydlí?

What time does the train leave? V kolik hodin odjíždí vlak?

 

Angličtina - Zápor - Přítomný čas prostý

Také vytvoření záporu v angličtině v přítomném čase prostém není nic složitého. Kromě pomocného slovesa „do“ ("does" ve třetí osobě jednotného čísla: he, she, it) budeme ještě potřebovat záporku „not“.

DO + NOT  =  DON'T+INFINITIV

DOES + NOT  DOESN'T+INFINITIV

 

I, you, we, they

do + not =

don't

like

cheese.

He, she, it

does + not = doesn't

speak

English.

 

I live in Prague.  Bydlím v Praze.

I do not live in Prague. = I don't  live in Prague. Nebydlím v Praze.

 

Pozor na třetí osobu v záporu v přítomném čase prostém.

He plays football. Hraje fotbal.

He does not  play football.  = He doesn't  play football. Nehraje fotbal.

 

NIKOLIV:  He doesn't  plays football. (Jedno „s“ obsahuje již pomocné sloveso „does“).

SPRÁVNĚ:  He doesn't  play football.

 

Kdy použít přítomný čas prostý v angličtině?

 

1. Všeobecná pravda, trvající stav

Přítomný čas prostý se v angličtině používá k vyjádření všeobecné pravdy nebo trvajícího stavu.

Apples grow in trees. Jablka rostou na stromech.

Children love animals. Děti milují zvířata.

I don’t smoke. Nekouřím.

Doctors treat patients. Doktoři léčí pacienty.

 

2. Opakovaná činnost

Přítomný čas prostý použijeme v angličtině tehdy, když mluvíme o činnostech, které probíhají opakovaně, které se více či méně pravidelně opakují.

V takovýchto větách pak najdete tzv. frekvenční příslovce, která vyjadřují četnost opakování.

Např.: never (nikdy), sometimes (občas, někdy), usually (obvykle), often (často).

To, že se jedná o přítomný čas prostý, poznáte v angličtině také díky příslovečným určením času. Příslovečná určení časujsou např.: on Mondays (v pondělky = každé pondělí), once a month (jednou za měsíc), …

He plays footballevery Saturday. Hraje fotbal každou středu.

I usually get up at 7 am. Obvykle vstávám v 7 ráno.

We often go to the cinema. Chodíme často do kina.

 

3. Stavová slovesa

Také mnoho stavových sloves se dá v angličtině použít pouze v přítomné čase prostém.

Stavová slovesa jsou taková slovesa, která vyjadřují stav, postoj, názor. Tedy něco co buď je anebo není. Nevyjadřují probíhající činnost, i když nám to tak mnohdy připadá.

believe – věřit

hate – nenávidět

know - vědět, znát

like - mít rád

love – milovat

need – potřebovat

prefer - dávat přednost

remember – pamatovat

understand - chápat, rozumět

want – chtít

 

Pokud si nejste jistí, jestli to je nebo není stavové sloveso, můžete si pomoci otázkou: Co právě teď dělám?

Pokud na tuto otázku odpovíte slovesem v průběhovém tvaru, pak se o stavové sloveso nejedná.

What am I doing at the moment? I’m writing my homework. Co právě teď dělám? Píšu domácí úkol.

What am I doing at the moment? I’m singing. Co právě teď dělám? Zpívám.

ALE

Pokud vám odpovědi smysl nedávají, pak se jedná o stavové sloveso a je třeba použít přítomný čas prostý.

What am I doing at the moment? I know him. právě teď dělám? Znám ho. (Ve smyslu znám jej už pár let, od narození)

What am I doing at the moment? I love animals. Co právě teď dělám? Mám ráda zvířata. (Nejen právě teď. Mám je ráda už od malička.)

 

4. Jízdní řády

Přítomný čas prostý použijeme v angličtině také tehdy, když se budeme bavit o jízdních řádech.

Protože vlaky či autobusy jezdí pravidelně podle jízdního řádu.

The train leaves at 4 pm. Vlak odjíždí ve 4 hodiny odpoledne.

 

Jak vidíte, je to opravdu prosté.

 

Kartičky se slovíčky - e-shop

Dalibor Hrabec & Zuzana Hrabcová (c) 2005 - 2023
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz