Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 500 Kč a máte dopravu ZDARMA
  1. Úvod
  2. Množné číslo
Množné číslo

Plural - Množné číslo

Jak v angličtině vytvořit množné číslo (Plural)?

Vytvořit množné číslo (Plural) v angličtině je velmi jednoduché. Nebojte se, narozdíl od češtiny, nás nečekají žádné složité poučky a pravidla. Pojďme se podívat, jak na to.

1. KONCOVKA -S

Množné číslo (Plural) podstatných jmen vytvoříme jednoduše přidáním koncovky-s k podstatnému jménu.

a book [ə bʊk] - two books [tuː bʊks]

a table[əˈteɪbəl] – two tables [tuː ˈteɪbəlz]  (stůl - dva stoly)

a dog [ə dɒg] – two dogs [tuː dɒgz](pes - dva psi)

a girl [ə gɜːl] – two girls [tuː gɜːlz] (dívka - dvě dívky)

 

2. KONCOVKA -ES

a) Podstatná jména končící na sykavky: -S, -X, -SH, -CH

U podstatných jmen, která končí na sykavky, vytvoříme vytvoříme množné číslo přidáním koncovky – ES.

a box [ə bɒks] – two boxes [tuː bɒksiz] (krabice - dvě krabice)

a bush [ə bʊš] - two bushes [tuː bʊšiz] (keř - dva keře)

a church [ə čɜːč] – two churches[tuː čɜːčiz] (kostel - dva kostely)

a bus [ə bas] - two buses [tuː basiz] (autobus - dva autobusy)

 

b) Podstatná jména končící na –Y.

SOUHLÁSKA + Y = -IES

U podstatných jmen, která končí na "y", se nejprve podívejte, jaké písmeno je před "y". Pokud je před "y" souhláska (r, l, m, n, b, d, …), pak vytvoříme množné číslo tak, že „y“ změníme na „i“ a přidáme koncovku – "es".

a fly [ə flaɪ] – two flies[tuː flaɪz] (před „y“ je písmeno „l“, tedy souhláska) (moucha - dvě mouchy)

a lady [ə ˈleɪdɪ] - two ladies [tuː leɪdɪz](před „y“ je písmeno „d“, tedy souhláska) (dáma - dvě dámy)

a baby [ə ˈbeɪbɪ] - two babies [tuː ˈbeɪbɪz] (před „y“ je písmeno „b“, tedy souhláska) (miminko - dvě miminka)

SAMOHLÁSKA + Y = -S

Pokud je před „y“ samohláska (a, e, i, o, u), pak se nic nemění a množné číslo vytvoříme standardně přidáním koncovky "-s.

a boy [ə bɔɪ] – two boys [tuːbɔɪz] (před „y“ je písmeno „o“, tedy samohláska) (kluk - dva kluci)

a key [ə kiː] – two keys [tuː kiːz] (před „y“ je písmeno „e“, tedy samohláska) ( klíč - dva klíče)

a day [ə deɪ]- two days [tuː deɪz] (den - dva dny)

 

Angličtina - Podstatná jména, která mají stejný tvar v jednotném i množném čísle.

V angličtině, podobně jako v češtině, najdete podstatná jména, která mají stejný tvar v jednotném i množném čísle. Netvoří množné číslo (Plural) přidáním koncovky, ani změnou tvaru.

a sheep [ə šiːp] – the sheep [ðə šiːp] (ovce - ovce)

a fish [ə fɪš] – the fish ə fɪš]  (ryba - ryby)

a deer [ə dɪə] – the deer ə dɪə] (vysoká zvěř - vysoká zvěř)

a species [əˈspiːšiːz] – the species əˈspiːšiːz] (živočišný druh - živočišné druhy)

a salmon [əˈsæmən] – the salmon əˈsæmən] (losos - lososi)

a cod [ə kod] – the cod ə kɒd] (treska - tresky)

We have three sheep. [wiː hæv θriː šiːp] -  Máme tři ovce.

 

Angličtina - Podstatná jména, která netvoří množné číslo

Stejně jako v češtině, existují také v angličtině nepočitatelná podstatná jména, která se používají pouze v jednotném čísle. Nezapomeňte, že tato podstatná jména nemají neurčitý člen.

advice [ədˈvaɪz] (rada)

furniture [ˈfɜːnɪtʃə] (nábytek)

hair [heə] (vlasy)

information [ˌɪnfəˈmeɪʃən] (informace)

knowledge [ˈnolɪdž] (vědomost(i))

luggage [ˈlagɪdž] (zavazadlo)

money [ˈmanɪ] (peníze)

music [ˈmjuːzɪk] (hudba)

news [njuːz] (novinky)

nonsense [ˈnɒnsəns] (nesmysl(y)

Money is everything for him.[ˈmanɪ ɪz ˈevrɪˌθɪŋ fə hɪm] Peníze jsou pro něj vším.

 

Angličtina - Podstatná jména s tvarem množného čísla, ale se slovesem v jednotném čísle.

V angličtině existují podstatná jména, která sice mají tvar množného čísla, ale ve skutečnosti se chovají jako podstatná jména v jednotném čísle. Používají se slovesem v jednotném čísle.

mathematics [ˌmæθˈmætɪks] (matematika)

athletics [æθˈletɪks] (atletika)

physics [ˈfɪzɪks] (fyzika)

Mathematics is my favourite subject. [ˌmæθˈmætɪks ɪz maɪ ˈfeɪvərɪt 'sʌbdžɪkt] Matematika je můj oblíbený předmět.

 

Angličtina - Podstatná jména pouze v množném čísle

V angličtině najdete podstatná jména, která se používají pouze v množném čísle. Také sloveso, člen, ukazovací zájmeno, atd., se kterým jsou používána, musí být v množném čísle.

clothes [kləʊðz] (šaty, oblečení)

goods [gʊdz] (zboží)

scissors [ˈsɪzəz] (nůžky)

shorts [šɔːc] (kraťasy)

trousers [ˈtraʊzəz] (kalhoty)

tights [taɪc] (punčocháče)

vegetable [ˈvedžtəbəl] (zelenina)

wage [weɪdž] (mzda)

I like these jeans. [aɪ laɪk ðiːz džiːnz] Mám ráda tyto džíny.

Where are my trousers? [weə ɑː maɪ ˈtraʊzəz] Kde jsou moje kalhoty?

Když chcete zdůraznit, že se jedná jen o jeden kus, použijte vazbu:“ a pair of“.

a pair of jeans [ə peə əv džiːnz] (jedny džíny)

a pair of trousers  [ə peə əv ˈtraʊzəz](jedny kalhoty)

a pair of scissors  [ə peə əv ˈsɪzəz] (jedny nůžky)

 

Angličtina - podstatná jména, která oproti češtiny tvoří množné číslo.

Při tvoření množného čísla (plural) si dejte pozor na podstatná jména, která v češtině mají jen jeden tvar, ale v angličtině existují jak v jednotném, tak i v množném čísle.

watch [wɒč] (hodinky)

door [dɔː] (dveře)

birthday [ˈbɜːθˌdeɪ] (narozeniny)

sledge [sledž] (sáňky)

Do you like this watch[ˌdʊ ju: laɪk ðɪs wɒč] Líbí se ti tyto hodinky?

I have been collecting these watches for three years. [aɪ hæv biːn kəˈlektɪŋ ðiːz wɒčiz fə θriː jɪəz]

Sbírám tyto hodinky tři roky.

 

Angličtina - podstatná jména, která tvoří množné číslo nepravidelně

V angličtině najdete podstatná jména, která tvoří množné číslo (Plural) nepravidelně. To znamená, že změní svůj tvar. Více se dozvíte v článku „Nepravidelné množné číslo“.

 

Výslovnost koncovek v angličtině - Množné číslo

Jak správně v angličtině vyslovit koncovku v množném čísle (Plural)?

 

1. Po vyslovovaných neznělých souhláskách (p, t, k, f,...) vyslovujeme na konci slova[s].

a book [ə bʊk] – two books[tuː bʊks]

a cat [ə kæt] – two cats[tuː kæts]

 

2. Po vyslovovaných znělých souhláskách (b, d, g, v, n, m, j, l, r) a po samohláskách vyslovujeme na konci slova [z].

a toy [ə tɔɪ] – two toys [tuː tɔɪz]

a thing [ə θɪŋ] – two things[tuːθɪŋz]

a car [ə kɑː] – two cars[tuː kɑːz]

 

3. Po vyslovovaných sykavkách: s, z, š, č, ž, dž (-s, -ss, -sh, -x, -ch, -g) vyslovujeme na konci slova [iz].

a bus [ə bas] - two buses[tuː basiz]

a watch [ə wɒč] - two watches[tuː wɒčiz]

NEZAPOMEŇTE:

Množné číslo nelze použít s neurčitým členem!

Neurčitý člen "a/an" je vlastně „zkrácený tvar“ z „one“, tedy jeden.

Nikoliv: I have got a dogs.

SPRÁVNĚ: I have got two dogs. [aɪ hæv gɒt tuː dɒgz]Mám dva psy.

Kartičky se slovíčky - e-shop

Dalibor Hrabec & Zuzana Hrabcová (c) 2005 - 2023
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz