Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 500 Kč a máte dopravu ZDARMA
  1. Úvod
  2. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - Countable and Uncountable Nouns
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - Countable and Uncountable Nouns

V angličtině se neobejdete bez znalosti počitatelných (countable nouns) a nepočitatelných podstatných jmen (uncountable nouns). Proč je důležité je znát a rozlišovat? Protože se od nich odvíjí používání členů, tvoření množného čísla či změny jejich významu.

1. Počitatelná podstatná jména - Countable nouns (C)

Počitatelná podstatná jména (countable nouns) jsou ta, která lze spočítat, lze u nich určit počet kusů. Patří zde:

1. Živé bytosti:

a daughter [əˈdɔːtə] (dcera), a boy [ə bɔɪ] (kluk), a dog [ə dɒg] pes

2. Věci:

a house [ə 'haʊs] (dům), a book [ə bʊk] (kniha), a car [ə kɑː] auto

3. Některé abstraktní pojmy, které lze spočítat:

a day [ə deɪ] (den), a problem [əˈprɒbləm] (problém), a mistake [ə mɪˈsteɪk] (chyba)

 

Počitatelná podstatná jména (countable nouns) se v jednotném čísle používají vždy se členem neurčitým „a/an“, v množném čísle pak mohou být bez členu.

There is a dog in front of the house[ðeə ɪz ə dɒg ɪn'frʌnt əv ðə haʊs] Před domem je nějaký pes.

There are dogs in front of the house.  [ðeə ɑː dɒgz ɪn'frʌnt əv ðə haʊs] Před domem jsou psi.

Počitatelná podstatná jména mají množné číslo.

I have got three children[ɑi həv'gɒt θriː ˈtʃɪldrən]   Mám tři děti.

There are four apples on the table. [ðeə ɑː fɔː ˈæpəlz ɒn ðə ˈteɪbəlNa stole jsou čtyři jablka.

Počitatelná podstatná jména - a lot of [ə'lɒtəv] / many [ˈmenɪ] - hodně

Budeme-li chtít říct, že je něčeho hodně, můžeme použít buď univerzální výraz „a lot of“, nebo pak slovo „many“ (u nepočitatelných podstatných jmen „much“).

He has got many books[hiː hæz gɒt ˈmenɪ bʊks]  Má hodně knih.

Počitatelná podstatná jména - few [fjuː] - málo

Pokud chceme říct, že je něčeho málo, použijeme u počitatelných podstatných jmen výraz „few“ (u nepočitatelných podstatných jmen „little“).

They have got few friends.  [ðeɪ həv'gɒt fju: frendz]  Mají málo přátel.

 

2. Nepočitatelná podstatná jména - Uncountable nouns (U)

Nepočitatelná podstatná jména (uncountable nouns) jsou ta, která nelze spočítat. Není možné určit počet jednotlivých kusů. Patří zde např.:

1. Abstraktní podstatná jména:

love [lʌv] (láska), hope [həʊp] (naděje), advice [ədˈvaɪs]  (rada), time [taɪm] (čas)

2. Látková podstatná jména:

water [ˈwɔːtə] (voda), sand [sænd] (písek), flour [ˈflaʊə] (mouka), butter [ˈbʌtə] (máslo), air [eə] (vzduch)

 

Nepočitatelná podstatná jména netvoří množné číslo.

 

Nepočitatelná podstatná jména se nepoužívají se členem neurčitým "a, an".

Funkci a význam neurčitého členu "a, an" (nějaký) můžete nahradit použitím slov „some“, nebo “any“.

I have got some news for you.[ðeɪ həv'gɒt sʌm njuːz fə juː] Mám pro tebe nějaké novinky.

Can I have some water, please? [kæn aɪ hæv səm ˈwɔːtə pliːz] Mohu prosím dostat (nějakou) vodu?

Nepočitatelná podstatná jména - a lot of [ə'lɒtəv] / much [mač] - hodně

Pokud chceme říct, že je něčeho hodně, můžeme použít univerzální výraz „a lot of“ nebo „much“. (V případě počitatelných podstatných jmen „many“).

There were a lot of people.  [ðeə ː ə'lɒtəvˈpiːpəl]  Bylo tam hodně lidí.

I have got much money.  [ðeɪ həv'gɒt mač mani] Mám hodně peněz.

 

Nepočitatelná podstatná jména - little [ˈlɪtəl] - málo

V případě, když chceme říct, že je něčeho málo, použijeme výraz „little“ (u počitatelných „few“).

They have little free time.  [ðeɪ hæv ˈlɪtəl friː taim] Mají málo volného času.

 

Jak vyjádřit množství nepočitatelných podstatných jmen

Pokud chceme nějakým způsobem vyjádřit množství nepočitatelných podstatných jmen, musíme si pomoct buď měrnou jednotkou, nebo jiným výrazem, který se běžně používá pro označení jejich části.

tea [tiː] (čaj) = a cup of tea  [ə kap əf 'ti:]  (šálek čaje) 

water [ˈwɔːtə] (voda) = a bottle of water [ə ˈbɒtəl əv ˈwɔːtə] (láhev vody)

wine [waɪn] (víno) = a glass of wine [ə glɑːs əv waɪn] (sklenice vína)

bread [bred] (chleba) = a slice of bread [ə slais əv bred] (krajíc chleba)

chocolate [ˈčɒklət] (čokoláda) = a bar of chocolate [ə bɑː əv ˈčɒklət] (tabulka čokolády)

jam [džæm] (marmeláda) = a jar of jam [ə džɑː əv džæm] (sklenice džemu)

 

Počitatelná i nepočitatelná podstatná jména

Existují podstatná jména, která mohou být počitatelná i nepočitatelná. Jak je to možné? To záleží na jejich významu. Např. slovo „chicken“ [ˈčɪkɪn] (kuře).

a chicken (kuře, zvíře) X chicken (kuřecí maso)

I love chicken[aɪ lav ˈčɪkɪn] Miluji kuřecí maso.

X

I love chickens.[aɪ lav ˈčɪkɪnz]  Miluji kuřata. (zvířata)

Pokud budete mluvit o kuřeti, jako o roztomilém zvířátku, které se vylíhlo z vajíčka, pak se jedná o počitatelné podstatné jméno. Pokud jste milovníci masa, pak nezapomeňte, že se jedná o nepočitatelné podstatné jméno a určitě jej nepoužívejte s neurčitým členem „a“.

Další podstatná jména tohoto typu jsou:

POČITATELNÉ PODSTATNÉ JMÉNO

 

NEPOČITATELNÉ PODSTATNÉ JMÉNO

 

a pepper  [ə ˈpepə]

paprika (zelenina)

pepper  [ˈpepə]

pepř (koření)

an iron  [ən ˈaɪən]

žehlička

iron [ˈaɪən]

železo

a paper  [ə ˈpeɪpə]

noviny

paper  [ˈpeɪpə]

kus papíru

a room  [ə rʊm]

pokoj, místnost

room [rʊm]

prostor

a hair  [ə heə]

jeden jediný vlas

hair  [heə]

vlasy

an experience  [ən ɪkˈspɪərɪəns]

jeden prožitý zážitek

experience  [ɪkˈspɪərɪəns]

zkušenosti

a beer  [ə bɪə]

jedno pivo, jedna sklenice piva

beer [bɪə]

pivo (obecně)

a cake  [ə keik]

jeden celý koláč

cake  [keik]

koláč

a chocolate  [ə ˈčɒklət]

čokoládový bonbon

chocolate [ˈčɒklət]

čokoláda

a coffee  [ə ˈkɒfɪ]

jeden hrnek kávy

coffee [ˈkɒfɪ]

káva (všeobecně)

a lamb  [ə læm]

jehně (zvíře)

lamb [læm]

jehněčí (maso)

 

Nezapomeňte:

Dejte si pozor na to, že v češtině je pár počitatelných podstatných jmen, která jsou v angličtině nepočitatelná.

Mezi ty nejčastější, kde studenti dělají chyby, patří:

information [ˌɪnfəˈmeɪʃən] (informace)

advice [ədˈvaɪs] (rada)

news [njuːz] (zpráva)

 

Určitě ne: an advice. [ən ədˈvaɪs]

I need a bit of advice. [aɪ niːd ə'bɪt əv ədˈvaɪs] Potřebuji radu.

There is good news and bad news.  [ðeə ɪz gʊd njuːz ænd bæd njuːz] Mám dobrou a špatnou zprávu.

Během používání angličtiny narazíte na několik abstraktních podstatných jmen, u nichž si nebudete jisti, zda patří mezi počitatelná podstatná jména nebo nepočitatelná podstatná jména.

V takovém případě je nejlepší nahlédnout do slovníku (pozor, kapesní slovník Vám v tomto případě nepomůže), kde je u každého podstatného jména uvedeno, do které skupiny patří. Písmeno „C“ označuje počitatelná podstatná jména (countable) a písmeno „U“ nepočitatelná podstatná jména (uncoutable).

Kartičky se slovíčky - e-shop

Dalibor Hrabec & Zuzana Hrabcová (c) 2005 - 2023
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz