Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 500 Kč a máte dopravu ZDARMA
  1. Úvod
  2. Britská a americká angličtina - Slovní zásoba
Britská a americká angličtina - Slovní zásoba

Domlouváte si obchodní či pracovní schůzku v angličtině? Máte se sejít v kanceláři „on the first floor“? Už Vás napadlo, že by to nemuselo být v prvním patře, ale v přízemí? Záleží, zda jste mluvili s Angličanem nebo s Američanem. Výraz „on the first floor“ znamená v britské angličtině první patro, kdežto v americké angličtině zůstanete v přízemí.

Objednali jste si v hospodě „chips“ a místo brambůrků Vám donesli hranolky? Na obsluhu si nestěžujte, jen místo slova chips použijte fries, tedy pokud jste v Americe. V Anglii se svých hranolků dočkáte bez problémů. A pokud si umažete kalhoty od hranolků, určitě si v Anglii nekupujte „pants“, ale „trousers“. Slovo „pants“ sice znamená kalhoty, ale v americké angličtině. Britové slovem „pants“ označují spodní prádlo.

Jak sami vidíte, určitě není od věci, znát základní rozdíly ve slovní zásobě mezi britskou a americkou angličtinou. Předejte tím mnoha zbytečným nedorozuměním.

Britská a americká angličtina

Slovní zásoba - Vocabulary

 

škola

 

British English

Český výraz

American English

holiday [hɒlədeɪ]

prázdniny

vacation [veɪˈkeɪʃən]

headmaster [ˌhedˈmɑːstə]

ředitel školy

principal [prɪnsəpəl]

timetable [ˈtaɪmˌteɪbəl]

rozvrh (školní)

class schedule [klæs ˈskedʒuːl]

caretaker [ˈkeəˌteɪkə]

domovník / údržbář

janitor [dʒænət̬ər]

rubber [rʌbə]

guma (mazací)

eraser [ɪˈreɪsər]bydlení

British English

Český výraz

American English

block of flats

[ˌblɒk əv ˈflæts]

bytový dům

apartment building

[əˈpɑːrtmənt ˌbɪldɪŋ]

flat [flæt]

byt (v domě)

apartment [əˈpɑːrtmənt]

ground floor

[ˌɡraʊnd ˈflɔːr]

přízemí

first floor

[ˌfɜːrst ˈflɔːr]

first floor

[ˌfɜːst ˈflɔːr]

první patro

second floor

[ˌsekənd ˈflɔːr]

lift [lɪft]

výtah

elevator [eləveɪt̬ər]

tap [tæp]

vodovodní kohoutek

faucet [fɑːsət]

cooker [kʊkə]

sporák

stove [stoʊv]

duvet [duːveɪ]

prošívaná přikrývka

comforter [kʌmfət̬ər]

rubbish [rʌbɪʃ]

odpadky

garbage [ɡɑːrbɪdʒ]

dustbin [dʌstbɪn]

popelnice

garbage can [ˈɡɑːrbɪdʒ ˌkæn]

 


v obchodě

British English

Český výraz

American English

shop [ʃɒp]

obchod (prodejna)

store [stɔːr]

shop assistant [ˈʃɒp əsɪsənt]

prodavač

salesclerk [ˈseɪlzklɜːrk]

queue [kjuː]

řada, fronta

line [laɪn]

trolley [trɒli]

nákupní vozík

cart [kɑːrt]

banknote [bæŋknəʊt]

banovka

bank bill [bæŋkbɪl]

cheque [tʃek]

šek

check [tʃek]

chemist's [kemɪsts]

lékárna

drugstore [drʌɡstɔːr]

cinema [sɪnəmə]

kino

movie theatre [ˈmuːvi ˌθiːət̬ər]

post [pəʊst]

pošta

mail [meɪl]

postbox [ˈpoʊst ˌbɑks]

poštovní schránka (na ulici)

mailbox [meɪlbɑːks]

parcel [pɑːsəl]

balík (zásilka)

package [pækɪdʒ]cestování

British English

Český výraz

American English

aeroplane [eərəpleɪn]

letadlo

airplane [erpleɪn]

tram [træm]

tramvaj

streetcar [striːtkɑːr]

underground [ˌʌndəˈɡraʊnd]

metro

subway [sʌbweɪ]

railway [reɪlweɪ]

železnice

railroad [reɪlroʊd]

lorry [lɒri]

nákladní auto

truck [trʌk]

boot [buːt]

kufr auta

trunk [trʌŋk]

bonnet [bɒnɪt]

kapota

hood [hʊd]

tyre [taɪə]

pneumatika

tire [taɪr]

petrol [petrəl]

benzín

gas [ɡæs]

motorway toll

[məʊtəweɪtəʊl]

dálničí poplatek

highway toll

[haɪweɪ toʊl]

car park [ˈkɑː ˌpɑːk]

parkoviště

parking lot [ˈpɑːrkɪŋ ˌlɑːt]

pavement [peɪvmənt]

chodník

sidewalk [saɪdwɑːk]

flyover [ˈflaɪˌəʊvə]

nadjezd

overpass [oʊvərpæs]oblečení

British English

Český výraz

American English

braces [breɪsɪz]

kšandy, šle

suspenders [səˈspendərz]

knickers [nɪkəz]

kalhotky (dámské)

panties [pænt̬iz]

pants [pænts]

spodky, kalhotky

underpants [ʌndərpænts]

pyjamas [pɪˈdʒɑːməz]

pyžamo

pajamas [pəˈdʒɑːməz]

tights [taɪts]

punčocháče

pantyhose [pænt̬ihoʊz]

trainers [treɪnəz]

tenisky

sneakers [sniːkəz]

trousers [traʊzəz]

kalhoty

pants [pænts]

waistcoat [weɪskəʊt]

vesta (obleku)

vest [vest]

west [west]

nátělník, tílko

undershirt [ʌndəʃɜːt]

zip [zɪp]

zip

zipper [zɪpər]

 

jídlo

British English

Český výraz

American English

aubergine [əʊbəʒiːn]

lilek

eggplant [eɡplænt]

biscuit [bɪskɪt]

sušenka

cookie [kʊki]

chips [tʃɪps]

hranolky

(French) fries [frentʃfraɪz]

crisps [krɪsps]

brambůrky

chips [tʃɪps]

ice lolly [ˌaɪs ˈlɒli]

nanuk

popsicle [pɑːpsɪkəl]

maize [meɪz]

kukuřice

corn [kɔːrn]

sweets [swiːts]

sladkosti, bonbony

candy [kændi]

tin [tɪn]

konzerva

can [kæn]

 

ostatní

British English

Český výraz

American English

anticlockwise

[ˌæntiˈklɒkwaɪz]

proti směru hodinových ručiček

counterclockwise

[ˌkaʊnt̬ərˈklɑːkwaɪz]

autumn [ɔːtəm]

podzim

fall [fɑːl]

fringe [frɪndʒ]

ofina

bangs [bæŋz]

mobile phone

[ˌməʊbaɪl ˈfəʊn]

mobilní telefon

cellphone

[sel foʊn]

torch [tɔːtʃ]

kapesní svítilna (baterka)

flashlight [flæʃlaɪt]

Z [zed]

písmeno "Z"

Z [zi]


děti

British English

Český výraz

American English

cot [kɒt]

dětská postýlka

crib [krɪb]

dummy [dʌmi]

dudlík

pacifier [pæsəfaɪər]

nappy [næpi]

plenka

diaper [daɪpər]

pram [præm]

kočárek

baby carriage [ˈbeɪbi ˌkerɪdʒ]

Kartičky se slovíčky - e-shop

Dalibor Hrabec & Zuzana Hrabcová (c) 2005 - 2023
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz